🔟 Reasons to Watch 3×3 Basketball at the Olympics 👀

161 lượt xem#Tokyo2020 Olympic Games and the very first appearance of 3×3 basketball! Here are 10 great reasons why to watch 3×3 basketball at the Olympics! Do you join the movement?

Every sub is a dub… Subscribe today😍:

🏀 Get the official FIBA 3×3 ball:
⌚️ Get the official 3×3 watch:

▶ More on:

#FIBA3x3 #basketball

https://theducthethao.net/

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin mới hơn